தமிழ்மணம்

Wednesday, August 5, 2015

காமம்போர்வைக்குள் போர்தொடுக்க...
வியர்வைகள் வியர்த்தெடுக்க...
முத்தத்தில் தொடங்கி,
முதுகுத்தண்டில் முடங்கி, 
குறியை குச்சி ஐஸ் போல் வாயிலிட்டு குதப்புகிறாய்...!
குறிக்கோள் தான் என்னவோ..பதில் கேட்டால் பிதப்புகிறாய்...!
குறி உருகும் முன் உனக்குள்ளே விட்டுவிடு...!
நீயும் உச்சத்தை தொட்டுவிடு...!
உன் முன்னிரு கனிகள் தந்து கிரங்கவைக்கின்றாய் மோகத்தில்...!
என் பின்னிரு தனங்கள் இழுத்து இயங்கச்செய்கின்றாய் வேகத்தில்...!
உள்ளே வெளியே ஆட்டத்தின் முடிவில், திரவ வடிவில் காமம் உருகியது உனக்குள்...!
மெல்ல மெல்ல உல்லாச உழைப்பில், சுகத்தின் களைப்பில்,  கண்கள் சொக்கியது எனக்குள்...!

No comments:

Post a Comment